کارت گرافیک مناسب ماینینگ چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

کارت گرافیک مناسب ماینینگ چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

کارت گرافیک مناسب ماینینگ چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ تهیه کارت گرافیک (GPU) ماینینگ هیچ شباهتی به تعمیر کارت گرافیک گیمینگ رایانه شخصیتان ندارد؛ اگرچه ویژگی‌هایی هستند که برای هر دو باید در نظر داشت مثل قیمت و حجم مموری. عوامل دیگری مثل، مصرف ...

ادامه مطلب