شرکت های فورکس (Forex) جزء اولین داوطلبان پیوستن به ICO بودند اما چرا؟

شرکت های فورکس (Forex) جزء اولین داوطلبان پیوستن به ICO بودند اما چرا؟

شرکت های فورکس (Forex) جزء اولین داوطلبان پیوستن به ICO بودند: شرکت های فورکس اولین کسانی بودند که داوطلب پیوستن به پروژه های ICO بودند. مگر نه اینکه تب‌وتاب ارزهای دیجیتال دیگر از بین رفته است اما این‌طور به نظر می‌رسد که گویا بازار تازه فهمیده چه ...

ادامه مطلب