پیش‏‎بینی افزایش قیمت در بازار ارزهای دیجیتال برای انتهای سال 2018

مقدمه در روزهایی که وضعیت ارزش و قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتال در بازار، در شرایط مناسبی به سر نمی‏‎برد، سرمایه‏‎گذاران بازار نیز از این وضعیت و شرایط به وجود آمده ناراضی بوده و منتظر شکل‏‎گیری و اتفاق یک جهش و نوسان قیمت قابل توجه و رو به...

ادامه مطلب