حضور ماینرها در دنیای ارزهای دیجیتال اهمیت دارد اما چرا؟

حضور ماینرها در بستر ارزهای دیجیتال چقدر اهمیت دارد؟

ماینرها در بستر ارزهای دیجیتال فعالیت دارند اما می‌‌دانید چرا؟ آیا بود یا نبود آن‌ها تفاوتی در نحوه فعالیت شبکه  ارزهای دیجیتال دارد؟ اگر مبتدی هستید شاید ندانید. شاید هم در حال حاضر به استخراج ارزهای دیجیتال مشغولید اما نمی‌‌دانید حضور ماینرها در بس...

ادامه مطلب