پایان دوره ی ماینرهای خانگی

ورود سرمایه های بزرگ تر و اتمام دوره ی ماینرهای کوچک خانگی

پایان دوران ماینرهای خانگی و ورود سرمایه های عظیم تر به مرور و با افزایش سختی استخراج بیت کوین برای ماینر ها و عدم سوددهی استخراج فردی، شرکت هایی وارد این فضا شدند و این صنعت را احاطه کردند. این واقعه ظاهرا انقلاب صنعتی بیت کوین نامیده می شود و معاد...

ادامه مطلب