رقابت شرکت های بیت مین و میکرو بی تی برای تصاحب بازار ماینینگ

در تاریخ 16 ژوئن سال 2020 محققان شرکت Bitmex تحقیقاتی را در زمینه بازار ماینینگ انجام دادند و نتیجه آن را نیز منتشر کردند که در این گزارش آمده بود که تعداد زیادی از شرکت های مربوط به تجهیزاتی که امروزه برای ماینینگ بیت کوین مورد استفاده قرار می گیرند...

ادامه مطلب