حل مشکل استخر VIABTC و اتصال بدون مشکل

در تاریخ 6 آذر به صورت ناگهانی 3 استخر بزرگ موجود در چین نظیر Antpool و F2pool و Viabtc از کار افتادند.در پی این این اتفاق میزان هش ریت بیت کوین در سراسر جهان به شدت پایین آمد. دلیل این مشکل و وصل نشدن استخرها گویا قوانین سخت گیرانه چین بوده است ،...

ادامه مطلب