ارزش بازار بلاک چین 7 میلیارد دلار تخمین زده شده است

ارزش بازار بلاک چین 7 میلیارد دلار تخمین زده شده است

 ارزش بازار بلاک چین را 7 میلیارد دلار تخمین می‌زنند که باعث می‌شود شرکت‌های بزرگ منافع پیشرفت زیادی کنند: ارزش بازار بلاک چین در گزارش جدیدی که بانک مرکزی آمریکا منتشر کرده است تقریباً 7 میلیارد دلار تخمین زده است که باعث شده تصویری مثبت از ف...

ادامه مطلب