نبرد نفسگیر ماینرها در سال 2020 – S19 در برابر M30 و 1066

در سال 2020 دیگر خبری از ماینرهای تراهش پایین و اقتصادی نیست ، تقریباً تمام شرکت های مطرح خط تولید ماینرهای کم تراهش خود را تعطیل و یا محدود کرده اند.گویا رویداد هالوینگ قرار است در صنعت ماینینگ تغییری عظیم ایجاد کند. در این م...

ادامه مطلب