درآمد ماینر - درآمد دستگاه های ماینر

ماشین حساب استخراج ارزهای دیجیتال؛ محاسبه سودآوری ماینینگ - ارزدیجیتال
asic Aladdin Miner 16Th/s Bitcoin
انتخاب دستگاه
 • Aladdin Miner 16Th/s Bitcoin Aladdin Miner 16Th/s Bitcoin ( ASIC )
 • AMD CPU Ryzen 3 1300X AMD CPU Ryzen 3 1300X ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 5 1400 AMD CPU Ryzen 5 1400 ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 5 1500X AMD CPU Ryzen 5 1500X ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 5 1600 AMD CPU Ryzen 5 1600 ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 5 1600X AMD CPU Ryzen 5 1600X ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 5 3600 AMD CPU Ryzen 5 3600 ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 5 3600X AMD CPU Ryzen 5 3600X ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 7 1700 AMD CPU Ryzen 7 1700 ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 7 1700X AMD CPU Ryzen 7 1700X ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 7 1800X AMD CPU Ryzen 7 1800X ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 7 3700X AMD CPU Ryzen 7 3700X ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 7 3800X AMD CPU Ryzen 7 3800X ( CPU )
 • AMD CPU Ryzen 9 3900X AMD CPU Ryzen 9 3900X ( CPU )
 • AMD R9 380 AMD R9 380 ( GPU )
 • AMD R9 380X AMD R9 380X ( GPU )
 • AMD R9 390 AMD R9 390 ( GPU )
 • AMD R9 Fury Nano AMD R9 Fury Nano ( GPU )
 • AMD Radeon VII AMD Radeon VII ( GPU )
 • AMD RX 460 4GB AMD RX 460 4GB ( GPU )
 • AMD RX 470 4GB AMD RX 470 4GB ( GPU )
 • AMD RX 470 8GB AMD RX 470 8GB ( GPU )
 • AMD RX 480 8GB AMD RX 480 8GB ( GPU )
 • AMD RX 550 4GB AMD RX 550 4GB ( GPU )
 • AMD RX 570 16GB AMD RX 570 16GB ( GPU )
 • AMD RX 570 4GB AMD RX 570 4GB ( GPU )
 • AMD RX 570 8GB AMD RX 570 8GB ( GPU )
 • AMD RX 5700 8GB AMD RX 5700 8GB ( GPU )
 • AMD RX 5700 XT 8GB AMD RX 5700 XT 8GB ( GPU )
 • AMD RX 580 4GB AMD RX 580 4GB ( GPU )
 • AMD RX 580 8GB AMD RX 580 8GB ( GPU )
 • AMD RX 590 8GB AMD RX 590 8GB ( GPU )
 • AMD RX Vega 56 AMD RX Vega 56 ( GPU )
 • AMD RX Vega 64 AMD RX Vega 64 ( GPU )
 • AMD Vega Frontier Edition AMD Vega Frontier Edition ( GPU )
 • ASICminer 48 Th ASICminer 48 Th ( ASIC )
 • ASICminer 8 Nano 44Th ASICminer 8 Nano 44Th ( ASIC )
 • ASICminer 8 Nano Pro ASICminer 8 Nano Pro ( ASIC )
 • ASICminer Zeon 180K ASICminer Zeon 180K ( ASIC )
 • Baikal BK-B Baikal BK-B ( ASIC )
 • Baikal BK-D Baikal BK-D ( ASIC )
 • Baikal BK-G28 Baikal BK-G28 ( ASIC )
 • Baikal BK-N Baikal BK-N ( ASIC )
 • Baikal BK-N+ Baikal BK-N+ ( ASIC )
 • Baikal BK-N240 Baikal BK-N240 ( ASIC )
 • Baikal BK-N70 Baikal BK-N70 ( ASIC )
 • Baikal BK-X Baikal BK-X ( ASIC )
 • Baikal Giant A900 Baikal Giant A900 ( ASIC )
 • Baikal Giant+ A2000 Baikal Giant+ A2000 ( ASIC )
 • Baikal Miner Cube Baikal Miner Cube ( ASIC )
 • Baikal Mini Miner Baikal Mini Miner ( ASIC )
 • Baikal Quadruple Mini Miner Baikal Quadruple Mini Miner ( ASIC )
 • Bitfily Snow Panther A1 Bitfily Snow Panther A1 ( ASIC )
 • Bitfily Snow Panther B1 Bitfily Snow Panther B1 ( ASIC )
 • Bitfily Snow Panther B1+ Bitfily Snow Panther B1+ ( ASIC )
 • Bitfily Snow Panther D1 Bitfily Snow Panther D1 ( ASIC )
 • Bitfury B8 Bitfury B8 ( ASIC )
 • Bitfury Tardis Bitfury Tardis ( ASIC )
 • Bitmain Antminer A3 (815Gh) Bitmain Antminer A3 (815Gh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer B3 (1Kh) Bitmain Antminer B3 (1Kh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer B3 (780Hz) Bitmain Antminer B3 (780Hz) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer B7 (96Kh) Bitmain Antminer B7 (96Kh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer D3 (15Gh) Bitmain Antminer D3 (15Gh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer D3 (17.5Gh) Bitmain Antminer D3 (17.5Gh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer D3 (19.3Gh) Bitmain Antminer D3 (19.3Gh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer D5 (119Gh) Bitmain Antminer D5 (119Gh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer DR3 Bitmain Antminer DR3 ( ASIC )
 • Bitmain Antminer DR5 (34Th) Bitmain Antminer DR5 (34Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer E3 (180Mh) Bitmain Antminer E3 (180Mh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer E3 (190Mh) Bitmain Antminer E3 (190Mh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer G2 Bitmain Antminer G2 ( ASIC )
 • Bitmain Antminer L3+ (504Mh) Bitmain Antminer L3+ (504Mh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer L3+ (600Mh) Bitmain Antminer L3+ (600Mh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer L3++ (580Mh) Bitmain Antminer L3++ (580Mh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer L3++ (596Mh) Bitmain Antminer L3++ (596Mh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer R4 Bitmain Antminer R4 ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S11 (20.5Th) Bitmain Antminer S11 (20.5Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S15 (28Th) Bitmain Antminer S15 (28Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 (53Th) Bitmain Antminer S17 (53Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 (56Th) Bitmain Antminer S17 (56Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 Pro (50Th) Bitmain Antminer S17 Pro (50Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 Pro (53Th) Bitmain Antminer S17 Pro (53Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17+ (73Th) Bitmain Antminer S17+ (73Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17e (64Th) Bitmain Antminer S17e (64Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S3 Bitmain Antminer S3 ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S5 Bitmain Antminer S5 ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S7 Bitmain Antminer S7 ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S7-LN Bitmain Antminer S7-LN ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9 (11.5Th) Bitmain Antminer S9 (11.5Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9 (12.5Th) Bitmain Antminer S9 (12.5Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9 (13.5Th) Bitmain Antminer S9 (13.5Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9 (13Th) Bitmain Antminer S9 (13Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9 (14Th) Bitmain Antminer S9 (14Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9 Hydro (18Th) Bitmain Antminer S9 Hydro (18Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9 SE (16Th) Bitmain Antminer S9 SE (16Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9i (13Th) Bitmain Antminer S9i (13Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9i (14Th) Bitmain Antminer S9i (14Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9j (14.5Th) Bitmain Antminer S9j (14.5Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9k (13.5Th) Bitmain Antminer S9k (13.5Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T15 (23Th) Bitmain Antminer T15 (23Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T17 (40Th) Bitmain Antminer T17 (40Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T17+ (64Th) Bitmain Antminer T17+ (64Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T17e (53Th) Bitmain Antminer T17e (53Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T9 (11.5Th) Bitmain Antminer T9 (11.5Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T9 (12.5Th) Bitmain Antminer T9 (12.5Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer V9 (4Th) Bitmain Antminer V9 (4Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer X3 (220Kh) Bitmain Antminer X3 (220Kh) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer Z11 Bitmain Antminer Z11 ( ASIC )
 • Bitmain Antminer Z9 Bitmain Antminer Z9 ( ASIC )
 • Bitmain Antminer Z9 Mini Bitmain Antminer Z9 Mini ( ASIC )
 • BlackMiner F1+ BlackMiner F1+ ( ASIC )
 • BW L21 BW L21 ( ASIC )
 • Canaan AvalonMiner 1047 Canaan AvalonMiner 1047 ( ASIC )
 • Canaan AvalonMiner 1066 Canaan AvalonMiner 1066 ( ASIC )
 • Canaan AvalonMiner 741 Canaan AvalonMiner 741 ( ASIC )
 • Canaan AvalonMiner 821 Canaan AvalonMiner 821 ( ASIC )
 • Canaan AvalonMiner 841 Canaan AvalonMiner 841 ( ASIC )
 • Canaan AvalonMiner 921 Canaan AvalonMiner 921 ( ASIC )
 • Dayun Zig D1 Dayun Zig D1 ( ASIC )
 • Dayun Zig M1 Dayun Zig M1 ( ASIC )
 • Dayun Zig Z1 Dayun Zig Z1 ( ASIC )
 • Dayun Zig Z1 Pro Dayun Zig Z1 Pro ( ASIC )
 • Dayun Zig Z1+ Dayun Zig Z1+ ( ASIC )
 • Ebang Ebit E10 Ebang Ebit E10 ( ASIC )
 • Ebang Ebit E11 Ebang Ebit E11 ( ASIC )
 • Ebang Ebit E11+ Ebang Ebit E11+ ( ASIC )
 • Ebang Ebit E11++ Ebang Ebit E11++ ( ASIC )
 • Ebang Ebit E12 Ebang Ebit E12 ( ASIC )
 • Ebang Ebit E12+ Ebang Ebit E12+ ( ASIC )
 • Ebang Ebit E9+ Ebang Ebit E9+ ( ASIC )
 • Ebang Ebit E9.2 Ebang Ebit E9.2 ( ASIC )
 • Ebang Ebit E9.3 Ebang Ebit E9.3 ( ASIC )
 • Ebang Ebit E9i Ebang Ebit E9i ( ASIC )
 • FFMiner Decred D18 FFMiner Decred D18 ( ASIC )
 • FFMiner DS19 FFMiner DS19 ( ASIC )
 • FusionSilicon X1 Miner FusionSilicon X1 Miner ( ASIC )
 • FusionSilicon X6 Miner FusionSilicon X6 Miner ( ASIC )
 • FusionSilicon X7 Miner FusionSilicon X7 Miner ( ASIC )
 • FusionSilicon X7+ Miner FusionSilicon X7+ Miner ( ASIC )
 • GMO miner B2 GMO miner B2 ( ASIC )
 • GMO miner B3 GMO miner B3 ( ASIC )
 • Halong Mining DragonMint B29 Halong Mining DragonMint B29 ( ASIC )
 • Halong Mining DragonMint B52 Halong Mining DragonMint B52 ( ASIC )
 • Halong Mining DragonMint T1 Halong Mining DragonMint T1 ( ASIC )
 • Holic H22 Holic H22 ( ASIC )
 • Holic H28 Holic H28 ( ASIC )
 • iBeLink DM11G iBeLink DM11G ( ASIC )
 • iBeLink DM22G iBeLink DM22G ( ASIC )
 • iBeLink DM56G iBeLink DM56G ( ASIC )
 • iBeLink DSM6T iBeLink DSM6T ( ASIC )
 • iBeLink DSM7T iBeLink DSM7T ( ASIC )
 • Innosilicon A10 ETHMaster (365Mh) Innosilicon A10 ETHMaster (365Mh) ( ASIC )
 • Innosilicon A10 ETHMaster (432Mh) Innosilicon A10 ETHMaster (432Mh) ( ASIC )
 • Innosilicon A10 ETHMaster (485Mh) Innosilicon A10 ETHMaster (485Mh) ( ASIC )
 • Innosilicon A10 ETHMaster (500Mh) Innosilicon A10 ETHMaster (500Mh) ( ASIC )
 • Innosilicon A4 Dominator Innosilicon A4 Dominator ( ASIC )
 • Innosilicon A4+ LTCMaster Innosilicon A4+ LTCMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A5 DashMaster Innosilicon A5 DashMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A5+ DashMaster Innosilicon A5+ DashMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A6 LTCMaster Innosilicon A6 LTCMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A6+ LTCMaster Innosilicon A6+ LTCMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A8 CryptoMaster Innosilicon A8 CryptoMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A8+ CryptoMaster Innosilicon A8+ CryptoMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A8C CryptoMaster Innosilicon A8C CryptoMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A9 ZMaster Innosilicon A9 ZMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A9+ ZMaster Innosilicon A9+ ZMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A9++ ZMaster Innosilicon A9++ ZMaster ( ASIC )
 • Innosilicon D9 DecredMaster Innosilicon D9 DecredMaster ( ASIC )
 • Innosilicon D9+ DecredMaster Innosilicon D9+ DecredMaster ( ASIC )
 • Innosilicon S11 SiaMaster Innosilicon S11 SiaMaster ( ASIC )
 • Innosilicon T2 Terminator Innosilicon T2 Terminator ( ASIC )
 • Innosilicon T2 Turbo Innosilicon T2 Turbo ( ASIC )
 • Innosilicon T2 Turbo 25T Innosilicon T2 Turbo 25T ( ASIC )
 • Innosilicon T2 Turbo+ 32T Innosilicon T2 Turbo+ 32T ( ASIC )
 • Innosilicon T3 39T Innosilicon T3 39T ( ASIC )
 • Innosilicon T3 43T Innosilicon T3 43T ( ASIC )
 • Innosilicon T3 50T Innosilicon T3 50T ( ASIC )
 • Innosilicon T3+ 52T Innosilicon T3+ 52T ( ASIC )
 • Innosilicon T3+ 57T Innosilicon T3+ 57T ( ASIC )
 • Intel CPU i7-6700 @ 3.40GHz Intel CPU i7-6700 @ 3.40GHz ( CPU )
 • Intel CPU i7-6700T @ 2.80GHz Intel CPU i7-6700T @ 2.80GHz ( CPU )
 • Intel CPU i7-7700K @ 4.70GHz Intel CPU i7-7700K @ 4.70GHz ( CPU )
 • MicroBT Whatsminer D1 MicroBT Whatsminer D1 ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M10 MicroBT Whatsminer M10 ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M10S MicroBT Whatsminer M10S ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M20S MicroBT Whatsminer M20S ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M21 MicroBT Whatsminer M21 ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M21S MicroBT Whatsminer M21S ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M3 MicroBT Whatsminer M3 ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M3X MicroBT Whatsminer M3X ( ASIC )
 • NVIDIA GTX 1050 NVIDIA GTX 1050 ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1050 Ti NVIDIA GTX 1050 Ti ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1060 3GB NVIDIA GTX 1060 3GB ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1060 6GB NVIDIA GTX 1060 6GB ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1070 NVIDIA GTX 1070 ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1070 Ti NVIDIA GTX 1070 Ti ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1080 NVIDIA GTX 1080 ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1080 Ti NVIDIA GTX 1080 Ti ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1650 NVIDIA GTX 1650 ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1660 Super NVIDIA GTX 1660 Super ( GPU )
 • NVIDIA GTX 1660 Ti NVIDIA GTX 1660 Ti ( GPU )
 • NVIDIA GTX 750 Ti NVIDIA GTX 750 Ti ( GPU )
 • NVIDIA GTX 960 NVIDIA GTX 960 ( GPU )
 • NVIDIA GTX 970 NVIDIA GTX 970 ( GPU )
 • NVIDIA GTX 980 NVIDIA GTX 980 ( GPU )
 • NVIDIA GTX 980 Ti NVIDIA GTX 980 Ti ( GPU )
 • NVIDIA P104-100 NVIDIA P104-100 ( GPU )
 • NVIDIA P106-100 NVIDIA P106-100 ( GPU )
 • NVIDIA RTX 2060 NVIDIA RTX 2060 ( GPU )
 • Nvidia RTX 2060 Super Nvidia RTX 2060 Super ( GPU )
 • NVIDIA RTX 2070 NVIDIA RTX 2070 ( GPU )
 • Nvidia RTX 2070 Super Nvidia RTX 2070 Super ( GPU )
 • NVIDIA RTX 2080 NVIDIA RTX 2080 ( GPU )
 • NVIDIA RTX 2080 Super NVIDIA RTX 2080 Super ( GPU )
 • NVIDIA RTX 2080 Ti NVIDIA RTX 2080 Ti ( GPU )
 • NVIDIA TITAN V NVIDIA TITAN V ( GPU )
 • NVIDIA TITAN XP NVIDIA TITAN XP ( GPU )
 • Obelisk DCR1 Obelisk DCR1 ( ASIC )
 • Obelisk SC1 Obelisk SC1 ( ASIC )
 • Obelisk SC1 Dual Obelisk SC1 Dual ( ASIC )
 • Obelisk SC1 Immersion Obelisk SC1 Immersion ( ASIC )
 • Obelisk SC1 Slim Obelisk SC1 Slim ( ASIC )
 • PandaMiner B3 Mute PandaMiner B3 Mute ( ASIC )
 • PandaMiner B3 Pro PandaMiner B3 Pro ( ASIC )
 • PandaMiner B3 Pro (8G) PandaMiner B3 Pro (8G) ( ASIC )
 • PandaMiner B5 Plus PandaMiner B5 Plus ( ASIC )
 • Pantech SX6 Pantech SX6 ( ASIC )
 • Pantech WX6 Pantech WX6 ( ASIC )
 • PinIdea DR-100 PinIdea DR-100 ( ASIC )
 • PinIdea DR-100 Pro PinIdea DR-100 Pro ( ASIC )
 • PinIdea DR-3 PinIdea DR-3 ( ASIC )
 • PinIdea RR-200 PinIdea RR-200 ( ASIC )
 • PinIdea RR-210 PinIdea RR-210 ( ASIC )
 • Spondoolies SPx36 Spondoolies SPx36 ( ASIC )
 • StrongU STU-U1 StrongU STU-U1 ( ASIC )
 • StrongU STU-U1+ StrongU STU-U1+ ( ASIC )
 • StrongU STU-U1++ StrongU STU-U1++ ( ASIC )
 • StrongU STU-U2 StrongU STU-U2 ( ASIC )
 • StrongU STU-U6 StrongU STU-U6 ( ASIC )
 • StrongU STU-U8 StrongU STU-U8 ( ASIC )
 • StrongU STU-U8 Pro StrongU STU-U8 Pro ( ASIC )
W
تومان
%

سود خالص ماهانه

$0
0 تومان

محاسبات ماهانه :

 • هزینه برق مصرفی

  0
 • کارمزد استخر

  0
 • درامد اصلی

  0
 • درامد به تومان

  0
 • درامد به دلار

  0
دلار با نرخ 23,800 تومان محاسبه شده است

قیمت فعلی BTC

$31,900.33
759,228,005.47 تومان
 • الگوریتم :

  SHA-256
 • سختی شبکه :

  20,823,531M
 • نرخ هش کل شبکه :

  162,611.61 Ph/s
 • حجم بازار :

  $593,641,000,000
 • زمان بلاک :

  9m 10s واحد
 • پاداش بلاک :

  6.61
 • درامد روزانه شبکه :

  33124381.271257
 • درامد ماهانه شبکه :

  993731438.13771
 • درامد سالانه شبکه :

  12090399164.009
 • درامد روزانه کل ارزها :

  61,404,768 $
 • درامد ماهانه کل ارزها :

  1,842,143,047 $
 • درامد سالانه کل ارزها :

  22,412,740,403 $

این صفحه برای محاسبه سود بیت کوین ماینر | ماینر های لایت کوین | سیا کوین و دیکرید می باشد شما میتوانید درآمد روزانه دستگاه های ماینینگ بر اساس سختی شبکه و قیمت روز بیت کوین و دلار سامانه سنا داشته باشید برای خرید ماینر | خرید ماینر بیت کوین | خرید ماینر دیکرید و ارزهای دیجیتال از صفحه فروشگاه ماینر بازدید کنید