پیشتازی ماینرهای کادنا – ماینر KD5 دوم و Bm-K1 دهم شد!

یکی از ارزهایی که بسیاری آن را به اتریوم نوین (نسل جدید) تشبیه میکنند ارز Kadena (کادنا) میباشد.این ارز جذاب قابلیت استخراج نیز دارد. با افزایش قیمت این ارز تا قیمت 9 دلار ، دستگاه های استخراج کننده کادنا در بین ماینرهای پردرآمد به رتبه ی بسیار خو...

ادامه مطلب